Προσκλητήρια γάμου

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-012
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα τις χρυσές βέρες 
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-013
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα τις χρυσές βέρες 
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-014
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα τις ασημένιες βέρες 
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή+έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-015
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-016
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-017
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-018
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-019
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-020
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-021
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-022
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα την σαμπάνια
20Χ8εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-023
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα την σαμπάνια
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-024
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-025
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-026
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-027
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-028
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-030
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα τα λουλούδια
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-031
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-032
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το τριαντάφυλλο
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-033
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-034
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-035
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα τα λουλούδια
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-036
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-037
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-038
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-039
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ8εκ.περίπου, με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-040
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
14Χ14εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-041
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
14Χ14εκ.περίπου,με φάκελο .
Τα χρώματα των φακέλων είναι: άσπρο, εκρού.
Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή+έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΓ300-042
Προσκλητήριο  γάμου με θέμα το ζευγάρι
20Χ14εκ.περίπου, χωρίς φάκελο .
.Μπορεί να σας σταλεί δείγμα μέσω e-mail.
Έτοιμο στολισμένο με τον φάκελο τιμή +έξοδα εκτύπωσης.
Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015
 50%έκπτωση στα έξοδα εκτύπωσης.
Από 40,00 τώρα 20,00.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βρείτε όλους τους Ναούς τα Δημαρχεία της Θεσσαλονίκης και τα Μοναστήρια
με τα πλήρη τους στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο, περιοχή.
Μια παροχή για να μπορούν οι μελλόνυμφοι να αποφασίσουν αν θέλουν να παντρευτούν
σε μεγάλη εκκλησία, μικρό παρεκκλήσι ή μοναστήρι και να μπορούν να δουν
τον Ναό που θα επιλέξουν για το γάμο τους.
Περιπλανηθείτε στην πόλη, με οδηγό τις εκκλησίες και επιλέξτε την καταλληλότερη
για την δική σας περίσταση.
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ (ΚΟΙΝΟΒΙΟ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ-ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΑΥΡΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)-ΑΙΓΙΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ-ΕΛΑΣΣΑΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΛΑ-ΚΑΒΑΛΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΠΥΛΗΣ (ΔΟΥΣΙΚΟΥ)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ-ΕΥΒΟΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΝΑΞΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΜΑΖΑΡΑΚΙ) ΘΗΒΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ -ΚΙΛΚΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ,ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ-ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ)-ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΣΙΨΑ)ΔΡΑΜΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΘΑΡΡΙ)-ΡΟΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΣΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ-ΣΥΜΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ-ΑΘΗΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΕΛΑΓΙΑΣ)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΣΟΥΦΛΙ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΘΗΝΑΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΜΥΡΤΙΑΣ” ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ -ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Ή “ΓΕΡΣΑΛΗ”
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΚΛΕΙΣΤΩΝ” ΦΥΛΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΙΣΣΗΣ & ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΕΓΑΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΜΝΗΝΕΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ -ΒΕΝΕΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΟΤΑΠΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΟΜΒΟΥΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ -ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ-ΒΕΡΟΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΩΝ-ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ-ΚΕΑΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ -ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ -ΚΥΘΗΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΜΠΛΟΥ-ΑΧΑΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΜΙΟΥ-ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΕΝΗΣ-ΡΟΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ -ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ-ΡΟΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΑΜΟΡΓΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ-ΣΙΦΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΗΡΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΜΕΓΑΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΕΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΠΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ - ΧΑΝΙΑ
ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ
ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ-ΜΗΛΕΣΙ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ-ΧΙΟΥ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ-ΒΟΥΝΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ-ΚΥΘΝΟΣ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΕΡΜΙΟΥ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΕΣ)ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΝΗ ΛΑΤΟΜΟΥ (ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ) ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ